Vad tjänar en konsult?

När man arbetar i projekt anställs ofta konsulter, för att under en längre eller en kortare tid arbeta med projektet. Vad tjänar egentligen en konsult? Den frågan är inte alldeles enkel att besvara.

Det finns ett stort antal olika typer av konsulter på den svenska arbetsmarknaden, ibland också inom en och samma verksamhet. Det kan röra sig om ekonomikonsulter, hälsokonsulter, miljökonsulter, IT-konsulter, logistikkonsulter, managementkonsulter, PR-konsulter, processkonsulter eller redovisningskonsulter, för att bara nämna några. Hur mycket en konsult tjänar beror till stor del på vilken konsult det rör sig om. För en hälsokonsult ligger både medel- och medianlönen lägre än för en ekonomikonsult. Man bör dock också ta med medelåldern inom yrkesgruppen i beräkningen. Ju längre man arbetat, desto högre lön har man. Om medellönen är hög inom en yrkesgrupp kan det bero på att medelåldern också är hög.

Löner är en känslig fråga i Sverige, och något som man sällan talar om. Det finns dock lönestatistik att ta del av på nätet. Där framgår inte vad individuella konsulter tjänar, men väl medel- och medianlön samt medelålder för olika typer av konsulter. De regionala skillnaderna kan dock vara stora, och för det mesta hamnar Stockholm i topp.

2500 kronor i plånbok

De avgörande faktorerna

Vad en konsult tjänar avgörs av tre faktorer, om det rör sig om en anställd konsult, och av två faktorer om konsulten i fråga har sin egen firma.

För det första: hur mycket betalt kan konsulten ta för sina tjänster? Lagen om tillgång och efterfrågan gäller även konsulter, och ju mer nischad en konsult är, desto mer är verksamheter beredda att betala för hens tjänster. Samtidigt är det kanske svårare för en nischad konsult att hitta företag som är intresserade av hens tjänster. Det är därför inte säkert att ett högt pris för tjänsten resulterar i en hög månadslön.

För det andra: hur duktig är konsulten på att sälja in sina tjänster hos kunderna, och etablera en långsiktig kontakt?

Hur mycket engagerar konsulten sig i företaget? Detta är den tredje faktorn. För den som är egenföretagare är detta absolut nödvändigt, men inte för den som är anställd. Om man som anställd dock levererar nya kunder, håller utbildningar eller på andra sätt stärker varumärket är chansen stor att detta också märks på lönekontot.

Det finns också inhouse-konsulter. Deras lön avgörs i vanliga löneförhandlingar, precis som många andra yrkesgrupper.