Så blir du en bra ledare

Att vara en bra chef är inte det samma som att vara en bra ledare. Men vad är då skillnaden och vad är egentligen en bra ledare? Det är något som tidningen chef har tipsat om.

5870802-confident-man-smiling-thumb-upPå arbetsplatser världen över har vi en mängd chefer, antingen bra eller mindre bra. Men vad man däremot sällan ser är bra ledare. Många tror nämligen att en bra chef är det samma som en bra ledare. Men det är det faktiskt inte. En ledare på arbetsplatsen behöver nämligen inte vara en chef, utan kan komma i from av en driven kollega som alla gillar. Så som chef är det viktigt att se till att både vare en bra chef och ledare på samma gång. Ett exempel på bra chef är till exempel att främja hälsa och se till att kollegornas arbetsmiljö är den bästa möjliga, försedd med både bra belysning och höj- och sänkbara skrivbord med mera. En bra ledare däremot ser till fler punkter än så. Och det är något som tidningen chef tipsat om.

Bli en bra ledare

För att bli en lika bra ledare som du är chef har tidningen Chef sammanställt några punkter för dig att titta närmare på. Vad man bland annat skriver om är att verkligen leva och andas chefsrollen och veta vad denna faktiskt innebär. Att vara chef är mer än att bara peka med hela handen och domdera. En chef sätter exempel och är en förebild för andra inom organisationen och är tydlig i både företagets och sina egna värderingar och är samtidigt engagerad så väl i rollen som i sina anställda. Men det är självklart mer än så. Här är några fler tips att anamma för att bli en bra ledare:

  • Delegera – inte bara uppgifter utan också befogenheter, låt ditt team veta att du litar på deras kompetens och kom ihåg att du inte kan eller behöver göra precis allt helt själv alltid. Vill du också bli mer effektiv?
  • Motivera – se till att vara noga med konstruktiv feedback, se dina medarbetares nästa steg och var behjälplig i att skapa rätt förutsättningar för dem att växa i roll och utveckling.
  • Våga hantera konflikter – lyssna, ta in och agera vid en konflikt samt arbeta alltid mot att förebygga konflikter.
  • Kommunicera – var tydlig med mål och förväntningar, för att skapa enighet och låt varje medarbetare förstå sin roll på vägen mot uppfyllande av dessa må.
  • Våga ta beslut – både bra och jobbiga beslut måste tas och chefen är den som tar besluten och vågar riva upp dem om ett felaktigt sådant fattats.