Ledare som främjar hälsa

I projekt finns alltid en projektledare som ska leda de andra medarbetarna genom projektet och vara en trygg punkt för dem, och ett tecken på att man är en bra ledare är att medarbetarna mår bra. Om sjukfrånvaron är hög kan man börja misstänka att det finns saker på arbetsplatsen och i ens ledarskap att förbättra.

Smärtor i kroppen kan undvikas

För de som arbetar på kontor är det inte ovanligt att någon gång drabbas av smärtor i axlar, rygg och nacke. Anledningen är naturligtvis att vi sitter stilla länge framför datorn i stolar och vid bord som inte är ergonomiskt utformade för våra kroppar. Det är ett konkret och enkelt problem att åtgärda, och det kan till exempel vara en bra investering att kunna erbjuda alla anställda höj och sänkbart skrivbord. En sådan liten sak som att personalen kan stå upp under delar av arbetsdagen gör att sjukdomarna minskar och personalen får mer energi under arbetsdagarna. Syresättningen kommer igång bättre och hållningen blir bättre, vilket ger piggare och friskare kroppar.

3607878-multiethnic-group-of-businesspeopleLedare och chefer kan påverka personalens psykiska hälsa

I en artikel i Svenska Dagbladet framkommer det att chefer och ledare kan påverka sina medarbetares hälsa. För det första gäller det att bli medveten om problemet och inse att medarbetarna hälsa kan bero på ens ledarskap i väldigt hög utsträckning. Har man det perspektivet blir man genast bättre på att värna om personalens hälsa. För det andra kan man visa sig sårbar, för att ta bort prestationsångest och stress från medarbetarna. Om personalen ser att chefen vågar göra bort sig är det troligare att stämningen på arbetsplatsen är friare och har högre i tak, vilket också gör att personalen mår bättre.

Tyvärr vet inte Sveriges chefer tillräckligt mycket om psykisk ohälsa, skriver Dagens Nyheter. Flera chefer förnekar att deras anställda skulle kunna lida av psykisk ohälsa, och många tvekar också på att anställa personer med erfarenhet av det.

Tydligt ledarskap sänker sjukskrivningarna

Den svenska ledarskapsforskaren Ingrid Tollgerdt-Andersson har i sina studier kommit fram till chefer och ledares tydlighet påverkar hur många sjukskrivningar och fall av ohälsa som förekommer på en arbetsplats. Det handlar om att man som anställd ska få tydliga arbetsbeskrivningar och arbetsmål, enligt en artikel i Sydsvenskan. Detta kanske låter som självklarheter, men faktum är att många svenska chefer har tränats i att, tvärtom, låta alla komma till tals och vara med i beslut. Detta är några saker som kännetecknade ledarskap där sjukfrånvaron var hög:

  • Man vill finnas till för medarbetarna och se alla.
  • Man vill ha delaktighet och få personalen med sig.
  • Man värdesätter medbestämmande.
  • Man vill ha demokrati.
  • Man vill vara närvarande.
  • Men vill att alla ska ha det bra och vara nöjda.