Kommunikation och projektledning

Kommunikation och bra ledarskap är A och O när det kommer till att driva ett lyckat projekt – så hur kan man gå tillväga för att bättra kommunikationen och på så vis också ledarskapet?

kommunikation-moln-pratbubblorAtt göra något så simpelt som att installera en telefonväxel på företaget kan göra enorma skillnader i kommunikationen, men det är långt ifrån tillräckligt. Något som till exempel tidningen Chef skriver om är att ny forskning kommit fram till att hur vi kommunicerar med varandra kan vara nyckeln till ett bättre och mer välmående företagsklimat i helhet. Vad man bland annat tar upp är hur kommunikation från chefens sida är en starkt bidragande faktor till om ett projekts utgång exempelvis, vilket bygger på att chefen eller projektledaren förstår vikten av att vara kommunikativ. Men för att börja med detta finns en sak först att ta reda på och det är vilken person som är redo att axla ansvaret som medföljer i en chefsposition såsom en projektledarroll.

Så vet du att kollegan är redo att leda projektet

För att veta om en medarbetare eller kollega är redo att axla ett större ansvar i form av en chefs- eller projektledarroll finns en hel del saker att ta reda på. Något som till exempel den amerikanska ledarskapscoachen och författaren Anna Ranieri tipsar om i tidningen Ny Teknik är att faktiskt ställa olika frågor om ledarskap och liknande till personen i fråga. Bland annat kan man fråga om personen på sin fritid lett något projekt, har idéer om vilka utmaningar projektgruppen kan stå inför eller om personen i fråga arbetat med att utveckla sin ledarskapsförmåga på annat sett med mera. Något som också kan vara bra att tänka på när det är dags att tillsätta en ny projektledare är att identifiera vad som är inom kategorin för dåligt ledarskap. I till exempel en artikel som Dagens Nyheter publicerat om hur man går tillväga för att bättra arbetsplatsen och arbetsklimatet i sin helhet är att tecken som ofta visas hos personer som inte utvecklat sin ledarförmåga ofta är både brist på empati och att de favoriserar vissa individer mer än andra – och det skapar splittringar och osämja i en grupp.