Fler jobb till unga

Regeringen vill att fler unga ska ha chans att komma in på arbetsmarknaden – därför satsar man nu stort på arbetsmarknadspolitiken i den nya vårbudgeten som presenterades i mars.

????????????????????????????????????????

Att det ska vara enkelt och smidigt att anställa personal har vi tidigare skrivit om, och precis lika enkelt och smidigt ska det vara för unga att ta sig in på arbetsmarknaden menar regeringen. Därför har man i vårbudgeten satsat benhårt på att öppna upp så att fler unga ska ha möjlighet att få in en fot i arbetslivet – men vad är det som regeringen satsar på? Kort sagt så ligger regeringens fokus på tre huvudpunkter: Traineejobb, Utbildningskontrakt och Lokal samverkan mot ungdomsarbetslöshet.

Traineejobb:
Satsningen på traineejobb är tänkt att riktas mot arbetslösa personer i åldrarna 20 till 24 år och syftar till att möjliggöra en anställning på 50 procent där resterande 50 procent av tiden ska användas till en yrkesutbildning. Lönesubventionen för detta ska uppgå till ungefär 85 procent och även ge ett handledarstöd på max 2 200 kr per månad.

Utbildningskontrakt:
Satsningen på utbildningskontrakt riktas mot samma åldersgrupp som traineejobben och göra det möjligt för den arbetslöse att studera på heltid för att erhålla en gymnasieutbildning. Likaså vill man även möjliggöra att utbildningskontraktet ska göra så det går att kombinera deltidsstudier med antingen arbete eller praktik.

Lokal samverkan mot ungdomsarbetslöshet:
För att regeringens förslag gällande ungdomsarbetslösheten ens ska gå igenom krävs samarbete mellan kommuner och landsting som är viktiga aktörer just när det kommer till att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Därför har regeringen från och med i december i fjol tillsatt en delegation som har uppdraget att verka för att se till så att just arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet ska få större genomslag på lokal nivå såväl som den fått på regional.

Vad innebär detta för företagen?

För företagen innebär denna satsning ett större urval av kandidater som slåss om olika tjänster som annonseras ut – så med andra ord kommer man få en bättre chans att verkligen kunna hitta de rätta personerna för sina tjänster, då det är fler personer som faktiskt kommer inneha de rätta kvalifikationerna också.