Att skapa en konferensanläggning

Vi konfererar som aldrig förr. Vi gör det både för att det är ett bra sätt att skapa engagemang och lojalitet bland de anställda, men också för att utveckla vår verksamhet. En del skapar konferenser för att marknadsföra sig på olika sätt och bjuder in andra aktörer från samma bransch. Samtidigt finns det otroligt många konferenslokaler att välja mellan, så skulle man själv vilja skapa en konferensanläggning borde man se till att skaffa sig en mycket bra ”USP”. 

Att boka konferens är något alltfler företag gör av en massa olika anledningar. Att fkusera på vad som händer under nästa period, eller om man ska lägga om sin verksamhet. Kanske finns det speciella, yttre omständigheter, som gör att en hel bransch förändras? I sann entreprenörsanda tar vi fasta på att konferenser efterfrågas mycket starkt just nu, och vi kommer här med en spännande idé!

En konferensanläggning med klimatfokus

Det gäller att hitta en ordentlig ”USP” om du ska starta en konferensanläggning. Vi är nämligen inte de enda som nosat upp att det är hög efterfrågan på konferensanläggningar. Det folk brukar uppskatta just nu är att det finns aktiviteter kopplade till fitness eller avslappning. Kanske kan din konferensanläggning vara en ekologisk gård där man får utmana sig själv i sina kunskaper i ekologisk odling?

Vågar ni till och med gå så slångt att vara ”koldioxidnegativa” – att ni faktiskt producerar sådant som inte släpper ut koldioxid? Det finns några sådana konferensanläggningar, men de är få och inte så utspridda över landet. Allt fler företag arbetar med sin “gröna stämpel” och många är så pass ambitiösa att de alltid väljer det bästa klimatalternativet, det är ett sätt för dem att marknadsföra sig själva på.

För att lyckas slå igenom är det bra att tänka på följande:

  • Se till att finnas med på olika konferenspooler
  • Arbeta mycket med er digitala marknadsföring
  • Samarbeta med klimatsmarta företag; sponsringssamarbeten och så vidare
  • Utbyt idéer med anläggningar som har liknande verksamheter. Ofta är klimatintresserade entreprenörer samarbetsvilliga även om man är konkurrenter.
  • Se till att synas och arbeta för att nomineras till olika priser!

Vi tror att det här är några bra punkter att ha i bakhuvudet när man arbetar med sin nya verksamhet och går allt som det ska och du hoppar på båten har du inget att förlora!