Tillbaka Lättläst

Så hänger vi ihop med EU

Vi arbetar med EU

Processtöd Tillgänglighet är ett projekt
inom Europeiska Socialfonden, ESF.

Processtöd Tillgänglighet ska ge gratis hjälp
till andra ESF-projekt i Sverige
som också arbetar med tillgänglighet.

Det här gör Europeiska Socialfonden, ESF

ESF arbetar för fler jobb
och bättre jobb i Europa.

ESF hjälper projekt
som ger människor bättre utbildning
och hjälper dem att inte känna sig utanför.

Alla projekt som ESF hjälper
måste tänka på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Alla människor ska kunna vara med i projektets arbete,
även människor med funktionsnedsättning.

Information

Kalendarium

Inga händelser hittades

Film

 Bild på en sekvens ur filmen Öka tillgängligheten nu.

Se filmer här