Se Handisams nya film om rekrytering

Se kompetensen är namnet på Handisams senaste inspirationsfilm, som handlar om rekrytering.
Till filmen finns också diskussionsfrågor och handledning för samtal om anställning, kompetens och delaktighet.
Filmen har tagits fram tillsammans med guiden Se kompetensen, som på ett enkelt sätt presenterar framgångsrika metoder för att öppna upp arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning. Guiden innehåller också exempel på företag och organisationer, som erbjuder personligt stöd vid rekrytering.

Guiden ska nu spridas till bland annat arbetsgivare, fackliga representanter, de som arbetar med HR-frågor,  mångfaldsstrateger och skyddsombud. I spridningsarbetet kommer Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Samhall, Svenska ESF-rådet och Myndigheten för yrkeshögskolan att ha en viktig roll. Processtöd Tillgänglighet kommer också bidra till spridningen av filmen och guiden.

Hos personer som har en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga är arbetslösheten nästan dubbelt så stor som för övriga befolkningen. Gapet har ökat det senaste decenniet, oavsett konjunkturläge.

Läs mer om Se kompetensen på Handisams hemsida

Länk till filmen, som finns både syntolkad, teckentolkad och textad på Handisams hemisda.

2012-01-23

Information

Kalendarium

Inga händelser hittades

Film

 Bild på en sekvens ur filmen Öka tillgängligheten nu.

Se filmer här