Butiken som vill bli bäst på tillgänglighet

Avesta Data vill bli bäst på tillgänglighet i hela Dalarna. Därför ser man över hela butiken tillsammans med tillgänglighetskonsulter. En nyanställd från Samhall ska dessutom förbättra företagets webbsida, så att personer med synnedsättning bättre ska kunna ta del av innehållet.

Svensk Handel har räknat ut att personer med funktionsnedsättning omsätter 110 miljarder per år. Det är dubbelt så mycket som julhandeln. Vilken affärsinnehavare vill gå miste om det? Inte Avesta Data.

- Vi har gått Dalalyfts kurs lönsam tillgänglighet, säger Avesta Datas grundare Thomas Björklund. Det är egentligen inte så mycket man behöver göra, för att butiken ska bli tillgänglig för fler.

Avesta Data har möblerat om lite för att det ska vara lättare för rullstolsanvändare att röra sig i butiken. Kassadisken ska sänkas. En portabel hörslinga har installeras. Bemötandet är också mycket viktigt.

- Om det kommer en kund som använder hörapparat kan vår personal ta på sig sändaren och kunden mottagaren, så blir det lättare att kommunicera i butiksmiljön, förklarar Thomas Björklund.  Han hoppas att fler butiker i Avesta centrum ska haka på för att förbättra tillgängligheten.

Avesta Data är ett av de företag som tar del av den kompetensutveckling som ESF-projektet Dalalyft erbjuder. Där jobbar Peter Gunnebro.

- Som ett resultat av det arbete vi på Dalalyft lägger ner på arbetet med tillgänglighet i småföretagen har Avesta Data nu anställt en kille från Samhall som börjar i butiken i september. Han ska arbeta med tillgänglighetsutveckling av deras hemsida samt med datasupport till deras kunder.

Dalalyft har i sin tur utbildats i tillgänglighet av Processtöd Tillgänglighet.
Alltså: EU har beslutat att alla ESF-projekt måste beakta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ett Processtöd finns för att stötta projekten. Projektet Dalalyft i sin tur sprider kunskaperna vidare till hela Dalarnas näringsliv.

- Det är roligt att se när hela kedjan fungerar och ger resultat, säger Stefan Eklund Åkerberg, projektledare för Processtöd Tillgänglighet. Extra roligt att Avesta Data anlitar tillgänglighetskonsulter för att förbättra tillgängligheten i butiken. I detta fall Jonas Gustafsson från Solunova Access, som är medlem Branschföreningen Svensk Tillgänglighet, som vuxit fram ur Processtöd Tillgänglighet.  

 - Avesta Data är ett konkret exempel på det strukturella arbete som Processtöd Tillgänglighet åstadkommer, genom att vi motiverar och inspirerar projekt inom ESF att arbeta med tillgänglighetsfrågan, säger Fredrik Lindgren, regioncoach i Processtöd Tillgänglighet. 

Text: Ylva Bjelle

Läs reportaget i Avesta Tidning här.

Avesta Data har på sin hemsida startat en blogg för att beskriva sitt tillgänglighetsarbete. Till bloggen.

 

2012-05-29

Information

Kalendarium

Inga händelser hittades

Film

 Bild på en sekvens ur filmen Öka tillgängligheten nu.

Se filmer här