Allt fler unga utanför

Antalet unga som varken arbetar eller studerar har ökat från 85 000 till 102 000 personer mellan 2007 – 2008. Av dessa saknar vi kunskap om cirka 27 000 ungdomar, som varken finns i arbete, utbildning, eller i nationella eller kommunala stödsystem.
På ett välbesökt frukostseminarium presenterade Temagruppen Unga i arbetslivet en ny analysmodell för att beskriva statistiken, där bland annat unga med funktionsnedsättning ingår.

-  Siffrorna för 2009 borde bli än mer alarmerande, eftersom effekterna av den ekonomiska krisen släpar efter i statistiken, sa Oscar Svensson, utredare på Temagruppen Unga, när han presenterade rapporten ”Unga som varken arbetar eller studerar – hur många är de och vad gör de?”

Genom en ny analysmodell har Temagruppen i samarbete med SCB tagit fram statistik kring denna grupp som delas in i 9 underkategorier: 16-25-åringar som

1.       Invandrat under året

2.       Finns i statliga arbetsmarknadsåtgärder

3.       Kommunala åtgärder

4.       Omvårdnad av barn

5.       Sjukdom eller funktionsnedsättning

6.       Kombinationer av ovanstående (mer än 7 månader)

7.       Kombinationer av ovanstående (3-7 månader)

8.       Kombinationer av ovanstående (1-2 månader)

9.       Ingen känd aktivitet

Gruppen som inte fanns registrerade någonstans har alltså ökat markant, från 26 600 år 2007 till 36 600 år 2008. Med på seminariet fanns Eva Franzén från Socialdepartementet, som tidigare forskat i ämnet.

- Det blir ond cirkel. Ju längre man finns utanför systemet, desto längre tid tar det att komma tillbaka. Med tiden ökar dessutom risken för ohälsa och psykiska problem.
Eva Franzén önskade att FINSAM (Finansiell samordning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting) i större utsträckning skulle fungera som det var tänkt.

Tor Hatlevoll, utredare från Sveriges Kommuner och Landsting, pekade på grundskolans vikt.
– Den som inte har gymnasiekompetens har inte samhällets entrébiljett.

Inom Europeiska Socialfonden finns idag 150 projekt som vill minska ungas utanförskap. Erfarenheter från dessa projekt ska samlas upp av Temagruppen Unga i arbetslivet. Framgångsfaktorer som Temagruppen identifierat är bemötande, tid, individanpassning och flexibilitet .

-  Hur vuxna i projekten bemöter dessa unga är mycket viktigt. Alla unga är bra på någonting, säger utredaren Lidija Kolouh.

År 2008 var det 12 431 ungdomar i åldern 16-25 år som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte arbetade eller studerade. Till hösten planerar Temagruppen Unga i arbetslivet en fördjupad analys av unga med funktionsnedsättning, berättar Lidija Kolouh för Processtöd Tillgänglighet. Förhoppningsvis kan vi hitta ett givande samarbete.

Ylva Bjelle

Ta del av rapporten på Temagruppen Unga i arbetslivets hemsida 

2011-03-07

Information

Kalendarium

Inga händelser hittades

Film

 Bild på en sekvens ur filmen Öka tillgängligheten nu.

Se filmer här