5:e nätverksträffen

Ett 30-tal konsulter inom tillgänglighetsområdet samlades den 27 april på Clarion Hotell vid Skanstull i Stockholm för att nätverka och lyssna till aktuella föreläsare. På eftermiddagen hölls årsmöte i Föreningen Tillgänglighetskonsulter i Sverige.

- Välkomna till den 5:e nätverksträffen. Nu har nätverket ett 80-tal medlemmar och föreningen 46 betalande medlemmar, inledde Stefan Eklund Åkerberg, projektledare i Processtöd Tillgänglighet.  

Hans von Axelson från Handisam talade om ”Tillgänglighet som en kvalitet i verksamheten”. Handisam undersöker regelbundet hur långt offentliga aktörer kommit i sitt tillgänglighetsarbete. Resultaten redovisas under namnet Öppna jämförelser.

- De kommuner, landsting och myndigheter som har dåliga resultat behöver ert stöd. Använd våra öppna jämförelser som en marknadsundersökning. Tillsammans skulle vi kunna uträtta storverk, sa Hans von Axelson till de samlade konsulterna.

Lars Lindberg från Socialdepartementet berättade om arbetet med den nya strategin för funktionshinderspolitiken.

- Före sommaren kommer ett regeringsbeslut om delmålen och strategin. Det blir troligtvis ett regeringsbeslut, men ingen skrivelse till Riksdagen.

Efter lunch fick vi veta hur 250 tillgänglighetskonsulter i England organiserat sig i NRAC (National Register of Access Consultants). Startskottet gick 1995 då England fick en diskrimineringslagstiftning (DDA). Då blev det fart på tillgänglighetsarbetet.

- Ingen skola eller fastighetsägare vill bli stämd. Därför ökade efterfrågan på tillgänglighetskonsulter drastiskt. För att inte vem som helst ska kalla sig för expert på området har NRAC arbetat fram ett tufft antagningssystem. Medlemmarna ska både ha kunskap om byggnadsteknik och tillgänglighet, berättade nätverkets ledare Alexandra Smedley.

Sist på eftermiddagen hölls årsmöte i föreningen Tillgänglighetskonsulter i Sverige. Per Skedung fick fortsatt förtroende som ordförande. I styrelsen finns även Gunn Axelsson, Per Anders Öhrn, Zdenka Sramkova, Johan Winder, Magnus Lundgren och Agneta Lundqvist. Ersättare: Ulla Boman och Andreas Bakken.

- Vi har valt att utöka styrelsen, för att ha en stor arbetskapacitet under året som kommer. Det är roligt att vi vuxit som förening och har stora arbetsuppgifter framför oss, avslutar en nöjd Per Skedung.

Läs mer om Handisams Öppna jämförelser
(Länk till Handisams hemsida. Öppnas i separat fönster)

Läs mer om NRAC
(Länk till NRAC:s hemsida. Öppnas i separat fönster) 

Läs mer om Föreningen Tillgänglighetskonsulter i Sverige
(Länk till föreningens hemsida. Öppnas i separat fönster)

2011-05-02

Information

Kalendarium

Inga händelser hittades

Film

 Bild på en sekvens ur filmen Öka tillgängligheten nu.

Se filmer här